Thẻ: title

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG DẦM BẰNG THANH CACBODUR S512

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG DẦM BẰNG THANH SIKA CARBODUR S512 Bước 1 : Chuẩn bị bề mặt trước khi thi công. Làm sạch bề mặt, không dính dầu mỡ, tạp chất bụi bẩn. Làm sạch bằng máy nén khí. Kiểm tra độ phẳng của bề mặt. Trám trét vị trí bị lõm. Bước 2 : Thi công (sau khi bề mặt đã được chuẩn bị) . Kiểm tra chiều dài thanh CarboDur S512 trước thi công. Lau sạch bụi

Posted in Dịch Vụ Thi Công Tagged with: , ,

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG TRỤ BẰNG THÉP TẤM

 GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỌC THÉP TẤM I. VẬT TƯ – Máy bơm áp lực TC-500/TC-600 – Kim bơm keo TC-A10 – Epoxy TC-1400 – Vật liệu trám trét bên ngoài TC-1401 – Tắc k. – Thép tấm dày 10mm. II. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA 3.1 GIA CỐ CỘT BẰNG THÉP TẤM DÀY 10MM. Bước 1 : Đục bỏ vữa tô xung quanh các trụ. Bước 2 : Mài lại bề mặt những chỗ gồ

Posted in Dịch Vụ Thi Công Tagged with: , , ,

Xử Lý Rò Rỉ Nước

   

Posted in Công Trình Tiêu Biểu Tagged with: , , , , ,

This post has no title, but it still must link to the single post view somehow. This is typically done by placing the permalink on the post date.

Posted in Công Trình Tiêu Biểu Tagged with: , ,

Edge Case: Many Tags

This post has many tags.

Posted in Công Trình Tiêu Biểu Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Đối Tác