Thẻ: post

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG TRỤ BẰNG THÉP TẤM

 GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỌC THÉP TẤM I. VẬT TƯ – Máy bơm áp lực TC-500/TC-600 – Kim bơm keo TC-A10 – Epoxy TC-1400 – Vật liệu trám trét bên ngoài TC-1401 – Tắc k. – Thép tấm dày 10mm. II. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA 3.1 GIA CỐ CỘT BẰNG THÉP TẤM DÀY 10MM. Bước 1 : Đục bỏ vữa tô xung quanh các trụ. Bước 2 : Mài lại bề mặt những chỗ gồ

Posted in Dịch Vụ Thi Công Tagged with: , , ,

Đối Tác